GDPR

GDPR

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Kontakt na zodpovednú osobu:  
ak T ak, s. r. o.
Škultétyho 472/10
Martin 036 01
Tel: +421 903 426 159
E-mail: aktak@aktak.sk

Záznam o spracovateľských činnostiach
Informačná povinnosť prevádzkovateľa