Kontaktný formulár

Prosíme Vás odpovedať na nasledujúce otázky:

Klient udeľuje spoločnosti SEVERIA s.r.o. súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa) v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov v informačnom systéme SEVERIA s.r.o. , Klient súhlasí, aby na jeho emailovú adresu, ktorú poskytol pri vypĺňaní dotazníka boli zasielané informácie a novinky o Bytovom dome SEVERIA. Informácie, ktoré klient poskytne SEVERIA s.r.o., slúžia výlučne pre potrebu poskytovania konkrétnych služieb a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.